Benyttelsesaftale

 

Benyttelsesaftale af lokaler hos Terapihuset i Hellerup Marievej 2, 1.tv.  2900 Hellerup.

Dagsdato:     /    2019

I aftalen  indgår:
• __ antal faste ugedage, i tidsrummet kl. 7-22. Begyndende fra d.    /      2019
• Køkken og toilet til fri afbenyttelse.

Lokalet:
• Bruges til indviduel terapi og parterapi. Almindelige hensyn vises, da der bor private ovenpå.

Husregler:
Lokalet efterlades i samme stand, som man ønsker at overtage det. Dvs. at man tømmer skraldespande, tørrer borde af og støvsuger, når der er brug for det. Generelt: Vi hjælpes ad i Terapihuset, så lokalerne altid fremstår i pæn og præsentabel standEr man den sidste, der går, lukkes vinduer og slukkes lys og alle yderdøre låses.

Betaling:
• Lejen udgør 1650 kr. pr. måned pr. ugedag i hverdage/ 850 kr. pr. måned per ugedag i weekender (der betales ikke moms).
• Inklusiv lys, vand, varme og Internet.

Depositum:
• Depositum 3 måneders huseje, plus første måneds husleje.

Opsigelse:
• 3 måneder fra begge parter.
• Opsiges inden d. 1 i måneden. Eksempel: Opsiges d.5 april gælder det fra 1 august)

 

Ønskes navn på døren samt at figurere på Terapihusets hjemmeside.

• Vores webdesigner skal bruge billede samt tekst, og der skal bestilles skildt til dør pris. 1400 kr.

Betaling d. 1. i hver måned. Indsættes i Danske bank reg. Nr. 3574 kontonr. 0010771064 (Husk navn)

Der skrives under på udlevering af 1 stk. nøgle til terapihuset.

Jeg __________________________har modtaget 1 nøgle til terapihuset d.    /     - 2019

Ved bortkomning af nøgle skiftes lås + nye nøgler til alle i terapihuset. Udgift trækkes i depositum.

Benyttelsesaftale mellem:

Udbyder:  Terapihuset i Hellerup v. Louise Stokholm Marievej 2. 1 sal tv. 2900 Hellerup

Dato:    /    -2019   ________________________
                                         Underskrift

Bruger:         _____________________________________________________________  

                    Navn – Adresse – Postnr - Telefon


 

Dato:    /    -2019   ________________________
                                        Underskrift

OBS. Print aftalen ud og aflever eller send til terapihuset og indbetal depositum på kontornummer.